Khoa học

Tại sao dơi thích ngủ lộn ngược?

Tại sao dơi thích ngủ lộn ngược?

Có thể nói dơi là loại động vật có vú đặc biệt nhất trên hành tinh của chúng ta, chúng không chỉ là loài động vật có vú duy nhất biết bay mà còn là loài duy nhất ngủ lộn ngược.