Xã hội

Doanh nghiệp Nhật chờ hàng Việt

Doanh nghiệp Nhật chờ hàng Việt

So với các nước khác trong khu vực, Việt Nam có số dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản được lựa chọn hỗ trợ nhiều nhất. Nhưng vẫn khó vào chuỗi, vì sao?