Xã hội

Làm sao ngăn bán hàng online né thuế?

Làm sao ngăn bán hàng online né thuế?

Ngành thuế đang thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh để siết thu thuế các đối tượng hoạt động thương mại điện tử (TMÐT). Trong khi đó, người bán hàng online tìm cách đối phó.